Digitaal vaardige leerlingen zijn de kunstenaars van de toekomst

Digitale kinderen zijn ICT-vaardig en zijn mediawijs. Zij weten met verschillende informatie om te gaan en zijn de programmeurs van de toekomst.

Creatieve leerlingen zijn de bedenkers van de toekomst

Creatieve leerlingen denken vindingrijk: met hun eigen fantasie en op hun eigen manier. Zij onderzoeken en proberen, waardoor er nieuwe ideeën en oplossingen komen.

Leraarondersteuner digitale geletterdheid

Al een aantal jaren kent het voortgezet onderwijs een ‘technisch’ ondersteuner voor praktijkvakken. Digitale geletterdheid is ook een praktijkvak, die het beste tot zijn recht komt als apart vak. Dit vraagt om een nieuwe rol voor leraarondersteuners, in zowel het primair als voortgezet onderwijs. Deze leraarondersteuner ondersteunt vakken op het gebied van digitale geletterdheid en is in staat om een deel van deze lessen schoolbreed, in kleine groepen, zelfstandig te begeleiden.

Kennisbank