Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking.

.

Binnen deze vier kennisgebieden zijn het vooral drie gebieden – ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking – die voor het onderwijs gaan zorgen voor een grote verandering.

De kracht van programmeren

Programmeren wordt gezien als een belangrijke vaardigheid om computational thinking en ICT-basisvaardigheden te leren. 

Computational thinking wordt omschreven als het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen.

Computational thinking om problemen op te lossen

Anders gezegd richt computational thinking zich op de vaardigheden om problemen op te lossen. Het is daarbij belangrijk om te begrijpen hoe informatie tot stand komt zodat je computersystemen kan benutten voor probleemoplossen, voor het denken in stappen en daarmee in voorwaardelijkheden voor volgorde van de benodigde gegevens.

ICT kennis om om te kunnen gaan met digitale wereld

ICT-basisvaardigheden zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen. Het begrip computer wordt hier breed gebruikt, niet alleen als personal computer, desktop of tablet, maar elke technologie waarin een microprocessor is gebruikt die op basis van ingevoerde gegevens volgens een programma een aantal logische handelingen verricht met als uitvoer bepaalde algoritmes en tijdelijke opslag van gegevens.

.

Blue-Bot | De start van digitale geletterdheid
Met de Blue-Bot maken kinderen van groep 1/2 kennis met programmeren. Kinderen leren logisch te denken en eenvoudige problemen op te lossen.

  • Doelgroep: groep 1 – 2

Kennisbank
Scratch junior & Scratch | Programmeren van visualisaties zoals interactieve verhalen, animaties en spelen
Scratch (Junior) is een programmeertaal en werkt te door bouwen met blokken

Met Scratch (Junior) kun je door middel van blokken visualisaties maken, zoals interactieve verhalen, animaties en spelen. Door Scratch Junior kunnen kinderen al vanaf 5 jaar aan de slag met programmeren. Kinderen hoeven voor deze app namelijk niet te kunnen lezen. Als kinderen rond groep 5 kunnen lezen is het een goed moment om een Scratch account aan te maken en verder te ontwikkelen met programmeren.

  • Doelgroep Scratch Junior (App): groep 3 t/m 4
  • Doelgroep Scratch: groep 5 t/m 8

Kennisbank
Dash & Dot | Verder gaan met programmeren
De blauwe Dash en Dot kunnen goed worden ingezet in groep 5 t/m 8. Kinderen leren zich nog verder te ontwikkelen als het gaat om programmeren.

  • Doelgroep: groep 3 t/m 8

Kennisbank
Ozobot | Logisch denken en nauwkeurig werken

Met de Ozobot leer je programmeren waarbij je vooral logisch denken en precies werken centraal staat. Maar met deze minirobot komen ook creatieve kinderen tot hun recht.

  • Doelgroep: groep 3 t/m 8

Kennisbank

Werken met CMS (Content management) systemen

.

Informatievaardigheden omvat het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit bronnen, het op basis hiervan kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren. In de context van 21e-eeuwse vaardigheden gaat het hierbij vaak om digitale bronnen.

Door het digitaliseren van bronnen en de steeds betere infrastructuur van internet kan iedereen wereldwijd snel informatie publiceren. Digitale informatie neemt toe doordat iedereen kan publiceren, maar ook doordat digitale informatie vele malen sneller gekopieerd, gemanipuleerd en verspreid kan worden. De hoeveelheid digitaal beschikbare informatie neemt daardoor exponentieel toe, en het wordt daarmee moeilijker om te bepalen welke informatie betrouwbaar is. Het is daarom van belang dat leerlingen op school vertrouwd worden gemaakt met informatievaardigheden.

Een contentmanagementsysteem is een softwaretoepassing, meestal een webapplicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren. Het is belangrijk dat kinderen kunnen werken met CMS systemen. Veel kinderen bloggen of willen gaan bloggen. Zij komen daardoor in aanraking met CMS systemen, maar ook met het schrijven van teksten. Want hoe zorg ik dat mijn blog goed gevonden kan worden. Dit betekent dat je moet schrijven op SEO.

.

Zoekgedrag | Hoe kun je beter vinden wat je zoekt met Google
Google is een zoekmachine, maar hoe werkt Google nu eigenlijk? Door meer kennis van Google kunnen kinderen beter informatie vinden op het internet, maar ook een betere inschatting maken over de waarde van de informatie die ze vinden.

  • Doelgroep: groep 8

Kennisbank
Tekstschrijven | Bloggen met effect, hoe doe ik dat?
Het online teksten schrijven is populair, ook onder kinderen, maar achter dit schrijven zit een techniek. Om zichtbaar te worden op het web is kennis van deze techniek nuttig.

  • Doelgroep: groep 8

Kennisbank
Website bouwen | Hoe zet ik een WordPress website op?
WordPress is vrije weblog-software en het meest gebruikte contentmanagementsysteem

Door middel van thema’s (themes) of zelfgemaakte template files is de opmaak van pagina’s aan te passen, zodat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van de standaardvormgeving die WordPress levert. Ook zijn er talloze plug-ins beschikbaar die allerlei functies aan het weblog toevoegen.

  • Doelgroep: groep 8

Kennisbank

Reacties zijn gesloten.