Leraarondersteuner digitale geletterdheid in het basisonderwijs

Leraarondersteuner digitale geletterdheid

In het een artikel van de Po-raad werd mij weer eens duidelijk welke rol een leraarondersteuner kan spelen als het gaat om digitale geletterdheid. Al een aantal jaren kent het voortgezet onderwijs een ‘technische’ ondersteuner bij praktijk vakken. Digitale geletterdheid is ook een praktijkvak en misschien is er een nieuwe rol voor een leraarondersteuner digitale geletterdheid.

In het artikel van de Po-raad is te lezen dat behoeften van leraren in de komende tijd in kaart worden gebracht. De vraag die wordt gesteld gaat draait om welke vorm van ondersteuning de leerkrachten nodig hebben om digitale geletterdheid goed in te kunnen bedden in het onderwijs. De oplossing wordt vooral gezocht door leraren op te leiden en ICT-bekwaam te maken.

Als ondersteuning in de onderbouw ben ik dit jaar gestart om samen met de leerkrachten in de onderbouw de digitale geletterdheid uit te rollen. Een aantal jaren geleden ben ik mij gaan verdiepen in deze nieuwe leerlijnen voor digitale geletterdheid. ICT-bekwaamheid wordt een flinke klus. Het gaat hierbij om de ICT-bekwaamheid van de leerkracht op twee gebieden.

Digitale geletterdheid van de leerkracht

Het eerste gebied zijn de digitale middelen die de leerkracht zelf moet gaan gebruiken tijdens het geven van de lessen. Een leerkracht moet kunnen werken met een digibord, 

Digitale geletterdheid van de leerling

Het tweede gebied heeft te maken met het overbrengen van digitale geletterdheid naar de leerlingen.

* “Basisscholen willen digitale geletterdheid leerlingen vergroten” PO raad 24-09-2019 – https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/basisscholen-willen-digitale-geletterdheid-leerlingen-vergroten

Reacties zijn gesloten.